Florence rgb 400

Portfolio

Giron Guovahassahas - Kiruna Kommun Kulturförvaltning

Titel: GIRON GUOVAHASSAHAS

Uppdragsgivare: Kulturförvaltningen, Kiruna Kommun

Stad: Kiruna

Plats: Raketskolan. Entréplan och entréhall exteriört och interiört

Teknik: Ljus- och ljudverk som lever efter astronomiskt ur. Konstverket är programmerat för alla årets timmar och lever tillsammans med ett suggestivt ljudverk. Det artificiella ljuset har skapats med 20 st. Lumenfacade RGB och styrningen sker med LPC1 från Pharos Controls.

Klicka på småbilderna för förstoring

Projektinformation

I ravinen på Raketskolan i Kiruna kan man uppleva en stilla himmelsk graffiti och är det första som besökaren möter i nybyggda Raketskolan i Kiruna.
En rymdkonsert i ljud och ljus skapat för barnen samt för alla människor i Kiruna som på övrig tid exteriört besöker skolan, man kan nämligen uppleva verket även utifrån i ljus och ljud. Under mörkrets tid i Kiruna riktar sig Raketskolans öga Ravinen/entréhallen norrut och tolkar in och förmedlar rymdens andning och språk genom långsamma meddelanden till oss. Ljuset i verket är den viktiga gränsöverskridande symbolen för den positiva kraften barnen tillsamman skapar på Raketskolan. Konstverket är inspirerat av norrskenet i norra Sverige och framskapat genom lång kollaboration med forskare på IRF - Institutet för Rymdfysik, samt eleverna på Raketskolan. Ett nära samarbete har skett med tonsättaren Tommie Haglund för att ge verket sin ljudkaraktär.

Renässansljus - Uppsala Universitetshuset/ park

Titel: RENÄSSANSLJUS

Uppdragsår: 2009-2010

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk

Stad: Uppsala

Plats: Uppsala universitetshus fasadljussättning, samt Universitetsparken i nytt ljus

Teknik: Armaturer bestyckades med moderna ljuskällor med hög ljusverkningsgrad, bra färgåtergivning och lång livslängd.

Klicka på småbilderna för förstoring

Projektinformation

RENÄSSANSLJUS

Som Arkitekten Herman Theodor Holmberg skrev om sin byggnadsverk; husets s fasad är husets ansikte!

Ljusättningen är Underornad 

Tröstefull lyrik Gamla Kyrkogården – Svenska Kyrkan Uppsala

Titel: Tröstefull Lyrik

Uppdragsår: 2008-2010

Uppdragsgivare: Svenska Kyrka Uppsala

Stad: Uppsala

Plats: Gamla Kyrkogården

Teknik: Armaturer bestyckades med moderna ljuskällor med hög ljusverkningsgrad, bra färgåtergivning och lång livslängd.

Klicka på småbilderna för förstoring

Projektinformation

Uppsalas centralaste helt obelysta kyrkogård lyft fram i lyriskt subtilt ljus. Belysningskonceptet bygger på det Levande ljuset som ledstjärna. Belysningen ska knyta samman det stilla privata vid graven och flödesfulla och tempo vid de offentliga rummen i huvudstråket.
Med den låga ljusnivån erbjuds besökaren en god synergonomi och kan uppleva gravlyktans varma ljussken.
Huvudstråkens Mittaxelstråk är ljussatta med diskreta spotlights monterade på höga stolpar ” Månljus”. Stolparna färg går i brungrön ton hämtad från lindarnas stammar. Ljusbilden, riktad mot stråket genom trädens grenverk, ger skuggor på marken som skiftar i takt med årstiderna.

Kyrkogårdens två kapell har ljussatts. Varma ljustoner lyfter fram Gamla kapellets fasad. Stillhetens kapell, uppförd på 60-talet, har belyses i en blå ljuston inspirerad av lugna blåtimmesljuset. Minneslund och minnesplats lyfts fram med ett subtilt svalt månljus från hög höjd. Vid kyrkogården har fått en egen design kallad armaturen "Spiran" som möter besökaren i entréer och entréstråk.

Uppdraget omfattade Konceptutformning, Ljusgestaltning, projektering och samråd.

Övergångsställe - Halmstad Kommun Kulturförvaltning

Titel: ÖVERGÅNGSSTÄLLE

Uppdragsår: 2013

Uppdragsgivare: Halmstad Kommun Kulturförvaltningen

Stad: Halmstad

Plats: Norre port från 1100-talet

Teknik: Ljusprojektorer, ljusstrålkastare, högtalare, styrenheter

Klicka på småbilderna för förstoring

Projektinformation

ÖVERGÅNGSTÄLLE är en platsspecifik installation i ljus och ljud. Syftet är att lyfta fram Norre port som är en av Halmstads dyrbaraste kulturjuveler.

Denna port tjänar som länk mellan Halmstads centralaste park - Norre katts park och stadens centrala citykärna. Denna genomfart förvandlas december månad till en liten scen samt publik plats som inspirerar till både planerade och spontana framträdanden

Uppdraget omfattade framtagande av konstnärlig idé projektering, ljusgestaltning, installation, montage samt samråd.

glöd - HAlmstad kommun kulturförvaltningen

Titel: GLÖD

Uppdragsår: 2013

Uppdragsgivare: Halmstad Kommun Kulturförvaltningen

Stad: Halmstad

Plats: Norre katts park

Teknik: Ljusinstallation i Textiltyg (brandsäker), Rostfri stålställning 13x3 meter samt glödfat i rostfritt stål med glödkol.Ljuslister i LED teknik monteras på mark och täcks med transparent plastfilm som avbländning.

Klicka på småbilderna för förstoring

Projektinformation
GLÖD är en mobil Eld och ljusinstallation som bygger på ljus och Glödens värme som metafor. Tillsammans runt elden som är ett socialt fenomen.

Man har funnit en 4 miljoner år gammal eldstad i en grotta i Sydafrika. Värmen från elden drar människor samman och skapar en länk mellan dem, en osynlig plattform där alla människor är lika, främlingar talar med varandra.

Elden är den samlande punkten. Människans kontakt med jorden växer när människan skapar eld. Elden upplyser våra rötter med jorden.

Uppdraget omfattade Konstnärlig konceptframskapande, ljusgestaltning, projektering samt samråd.

ljusspår - halmstad kommun kulturförvaltningen

loading...

Titel: LJUSSPÅR

Uppdragsår: 2013

Uppdragsgivare: Halmstad Kommun Kulturförvaltningen

Stad: Halmstad

Plats: Konstmuseet Entré och trappa

Teknik: 2st ljusprojektorer i ljusfärger A med Blå, Gul och B med Grön och rosa.

Projektinformation
Ljusspår är en interaktiv Ljusinstallation och det är tänkt att betraktaren själv ska exponeras i flera färgade ljusspottar.
Av betraktarens rörelse tecknas hans /hennes kroppsskugga i de valda projecerade ljuskulörer. Antal skuggfärgen är beroende på antal projicerade färgade ljusspottar.
En fysikalisk färgmystik uppstår och bonusfärger skapas på de områden där färgerna blandas.


Uppdraget omfattade Konstnärlig idé, ljusgestaltning projektering, installation samt samråd.

lax - Halmstad kommun kulturförvaltningen

Titel: LAX

Uppdragsår: 2013

Uppdragsgivare Halmstad Kommun Kulturförvaltningen

Stad Halmstad

Plats: Gamletullsbron

Teknik ljuslister i Laxorange fästes under räcke som lyser upp brogångsplan, Högtalare fästes på bron och Mp3-spelare monteras i låst skåp.

Klicka för att lyssna på ljudet "LAX".

Projektinformation
LAX är en Ljud och ljusinstallation på och vid Gamletullsbron!

När besökare besöker brons påfart startar rörelsevakter ljus och ljudinstallationen. Besökaren får under 90 sekunder uppleva ett solostycke framfört av Hallands orange landskapsfisk.

Ett fantasifullt ljudverk där riktiga Laxar är solister bubblar upp från Nissans vattenyta. Det orangefärgade ljuset på brogångplanet sätter betraktaren i en suggestion och fantasifull upplevelse under sin övergång på 70 meter.


Uppdraget omfattade konstnärlig idé, ljusgestaltning, projektering, montage, installering samt samråd.

Picasso - Halmstad kommun kulturförvaltningen

Titel: PICASSO

Uppdragsår: 2013

Uppdragsgivare Halmstad Kommun Kulturförvaltningen

Stad: Halmstad

Plats: Picassostatun och stadparken ”Picassoparken”

Teknik Ljusstrålkastare i Led- teknik monterade på stolpadapter

Projektinformation
Målning ROSA TILL BLÅ på Pablo Picassos 15 meter höga betongstaty är en platsspecifik ljusinstallationen.

Ljussättningen lever över det abstrakta kvinnoansiktet och temat är hämtat ut Picassos två färgperioder allvarliga blå till glada rosa perioden. Även stadsrummet smittas av den glada rosa perioden. I den nya ljusgestaltningen framträder statyn i det stora stadrummet med trafikfrekventa Slottsbron som granne varav ingen kan låta bli att fångas av detta måleriska signalement.

Uppdraget omfattade konstnärlig idé, ljusgestaltning, projektering, montage, installering samt samråd.

Florence wish - statens fastighetsverk  uppsala

Titel: FLORENCE WISH

Uppdragsår: 2012

Uppdragsgivare Statens Fastighetsverk

Stad Uppsala

Plats: Salsta Slottspark

Teknik Skulpturen är skapad av 400-åriga Almar från Slottsparken Trästockarna är formade i U-form med 4st utsågade skulpturer i hörnen med endast en såg nämligen motorsågen. Skulpturen är fernissad och valda detaljer är bladguldsförgyllda. Efter skissanvisning och ritning har Hans Gustavsson sågat ut formerna.

Klicka på småbilderna för förstoring

Projektinformation

I Salsta Slottspark har fått en invånare, nu lever träinstallationen Florence Wish en stor svart symbolskulptur för stora och små.

När jag såg den stora högen av mossiga Almstockar sa jag högt för mig själv ”tänk om dessa Almstockar kunde tala” och just då började de göra det! Trädparkens historiska vingslag fängslade mig totalt. Tänk alla händer som vidrört dessa trädkroppar genom tiderna.

Längtan att tillgängliggöra denna upplevelse i dag växte i mig. Verket är kommet ur en blandning mellan sanning och saga. Jag satte mig i en tidsmaskin som tog mig till 1600-talet. Jag själv är fältmarskalken Nils Bjälkes dotter och önskar mig i julklapp, en sak att ha ute. Den mycket litteräre och barnkäre fader Nils skapar då denna skulptur.

Skaparprocessen tog fart och fram växte Kotten, hästbysten, riksäpplet och försvarsborgen som kanske var huvudgestalter för Nils Bielkes många sanna och påhittade berättelser. Genom Konstverket tar jag berättelserna längre och liksom de var tänkta att vara stöd för dotterns egen fantasi, sago- och berättelseskapande ger det stöd för nya berättelse hos besökaren i dag.

Jag tar tillbaka det muntliga berättandet i tidsmaskinen till vår tid genom denna skulptur, lyssna! fortfarande talar träden berätta vad hör du?!


Uppdraget omfattade Konceptutformning, gestaltning, projektering och samråd.

Hymn of Loggdriving - Gävle kommun & Gävle Energi

Titel: HYMN OF LOGGDRIVING

Uppdragsår: 2011

Uppdragsgivare Gävle Kommun Gävle Energi

Stad Gävle

Plats: Landmärket Gävle energi skorsten Norra infarten Gävle.

Teknik Glasfibercylinder med Led- projektorer monterad på Gävle reservskorsten. Ljuskällorna har hög ljusverkningsgrad samt bra färgåtergivning och lång livslängd.

Projektinformation
Gävles mest trafikerade infart accentueras med nytt landmärke i himmelsrummet. Den lysande stören är Gävles nya energiskulptur.

Ljusstaven applåderar genom att lysa starkare när invånarna brukar lägre energimängd. Iden till Ljuskonstverket Hymn Of Loggdriving bygger på Rallarstören som rytmiskt diagonalt dansade på timmerforsningen under 1900-talets första hälft i rallarnas svettiga valkiga händer.

Denna rytmiska musik tar sin form i en Ljusstör som har taktpinnens lutning och leder trafikflödena in till centrum.

Uppdraget omfattade Konceptutformning, Ljusgestaltning, projektering och samråd.

_________________________

Minneslågor - yttergrans Kyrkogård

Titel: MINNESLÅGOR

Uppdragsår: 2009

Uppdragsgivare: Håbo kyrkliga samfällighet

Stad: Stockholm Håbo

Plats: Yttergrans Kyrkogård  Bålsta Stockholm

Teknik Stenen är av Svensk Granit vid namn Flivik och bearbetningen är flammad. Glaset är ett rent och klart kristallglas som är handgjutet i Strömbergshyttan i Småland. Luften i glaset reflekterar ljuset under mörkertid. Belysningen/ lågan i Minneslågor är en fiberoptiklösning, ljus och ljudverket lever efter astronomiskt ur. Armaturer bestyckas med moderna ljuskällor med hög ljusverkningsgrad, bra färgåtergivning och lång livslängd.

Klicka på småbilderna för förstoring

Projektinformation
Den nya Askgravplatsen på Yttergrans kyrkogård växer fram i sina nya gröna former i samarbete med Landskapsarkitekt.
I detta landskap spirar ett symbolmättat sakralt ljuskonstverk ”Minneslågor” som tecknar sig som artificiella lågor, varmt välkomnande i mörkret för besökaren. Dessa gravvårdar är formade i Svensk sten med infällda ljussatta glas som ljussättes med modernt (ljuslågevarmt) fiberoptiskt ljus.

Konstnärliga iden bygger på att ge besökaren en varmt välkomnande och sakral upplevelse, att lågan får ge tröst och ”ljusa upp” minnen till den anhörige. Alla gravvårdarna står i lika väst östlig riktning som kyrkan för att stärka vårdarna inbördes gemenskap, formspråk samt höja den sakrala dimensionen.

Konstnärliga idén bygger också på att under året lysa för den bortgångne. De perenna blommorna finns alltid vid gravvårdarnas sida tanken är att dessa tillsammans ska ge en omslutande upplevelse åt besökaren platsen.

Månljuset ger från hög höjd ett subtilt vakande ljus över askgravplatsen och den ödmjuka pollarbelysning accentuerar subtilt gångstråket runt askgravplatsen.


Uppdraget omfattade Konceptutformning, Ljusgestaltning, projektering och samråd.

Lightbox - a5 arkitekter och ingenjörer uppsala

Titel: LIGHTBOX

Uppdragsår: 2009

Uppdragsgivare A5 Arkitekter och Ingenjörer

Stad: Uppsala

Plats: Park Slottskällarn Uppsala

Teknik: Led- ljusteknik inbyggd i tak

Klicka på småbilderna för förstoring

Projektinformation
LIGHTBOX är en platsspecifik ljusinstallation för denna kreativa friggebod på 15 kvadratmeter. Ljuskonceptet bygger på ljus från den varma glödvärmen vilket skapar en fin balans i denna generösa öppna planlösning med stora glasparti som ger svalka.
Färgen håller också ihop och accentuerar den spännande arkitektoniska formen under kvällstid

Uppdraget omfattade konceptutformning, ljusgestaltning, projektering och samråd.