Florence rgb 400

Curriculum Vitae

Florence Hermansson har arbetat i ca 20 år som konstnär och professionell  och ljusdesigner/ljusplanerare i offentlig miljö utomhus, samt i Konsthallar och Konstmuseum.
Florence Hermansson har studerat Ljusdesign, konst, bild, färg och perception vid Konstfack i Stockholm.

Florence Hermansson, född 1970, är verksam profesionell konstnär och ljusdesigner vars konst gestaltas i rumsliga och skulpturala ljusinstallationer där ofta ljud integreras.

KONSTEN - KONSTNÄRLIGA PRAKTIK
Hennes konst genomsyras av humanism samt hållbar funktion och i arbetsprocessen sätter konstnären människans upplevelse och livsprocess i fokus. Florence Hermanssons konstnärliga praktik bygger på ett humanistisk under-sökande utifrån dialog och observation mellan konst, vetenskapsteorier och berättartradition. Konstnären forskar i hur makrokosmos, vårt universum tillsammans med solen, träden och elden samspelar med mikrokosmos vårt innersta, vår mänsklighet. Detta undersökande fokuseras utifrån en flerdimensionell horisont vars system står för psykologi, fysiologi, sociologi, andlighet och kvantfysik.
 

Florence trivs av att vara en del av stora projektgrupper där arbetsprocessen ibland ställer krav på ett långt interaktivt samarbete. Hon värdesätter den lyhörda dialogen i sitt skapande från skiss-skede till färdigt gestaltande.

BAKGRUND
Florence bakgrund är hennes naturuppväxt norr om Göteborg, där den egna eldlekplatsen från 4 års ålder var hennes första skapargrund. Innan hennes studier på Konstfack i Stockholm tog hon en examen i Bachler i Nursing 120p i Halmstad. Hennes erfarenheter har tidigt format hennes stora intresse för människan och hur miljön kan påverka välbefinnande, hälsa och livsprocesser. Hon sätter människans upplevelse och livsprocess i fokus för för hennes gestaltande. 

Klicka på länken för att ladda ner komplett CV

Presentation

MIN BAKGRUND

I år, 2014, har jag haft glädjen att arbeta i cirka 20 år som konstnär och professionell ljusdesigner/ljusplanerare i offentlig utomhusmiljö, varav 5 år på Tengbom Arkitekter. Jag är uppvuxen på den svenska västkusten, men är verksam i hela Sverige och även internationellt, med min bas i Uppsala. Jag har konstnärlig utbildning på högskolenivå.
Ett av mina senaste konstuppdrag var 2013 för Kiruna kommun, på Raketskolan, där jag uppförde monumentalverket GIRON GUOVAHASSAHAS i ljus och ljud. Exempel på andra uppdrag är konstnärlig gestaltning av Uppsala universitetspark och Uppsala universitets huvudbyggnad, samt samtliga kyrkogårdar med kyrkor och kapell för Svenska kyrkan Uppsala.
Jag har bred erfarenhet av konstnärligt ljus och ljusdesign, som en del av kreativt och hållbart samhällsbyggande, bland annat genom mitt nära samarbete med arkitekter och övriga interna och externa projektkollegor, brukare, förvaltare och uppdragsgivare.

MIN VISION OCH VÄRDEGRUND

Mina gestaltningsprojekt genomsyras av humanism och hållbar funktion. I arbetsprocessen sätter jag människans upplevelse och livsprocess i fokus. Genom mina projekt/uppdrag vill jag hjälpa människan att hitta sina rötter genom kontakten med den levande jorden i våra allt mer urbana livsmiljöer. Detta för att främja ett kreativare, trivsammare, tryggare och hälsosammare samhälle. Detta tror jag skapar ett engagemang för aktivare deltagande i samhällsgemenskapen.
Min naturuppväxt där min egen eldlekplats och sjövattenspegel var min skapargrund under himlen, har format min värdegrund att alltid eftersträva kvalitet och så lite påverkan på miljön som möjligt. Stor hjälp har jag också av min sjuksköterskeexamen som format mitt stora intresse för hur gestaltning av miljön påverkar människans välbefinnande, hälsa och livsprocesser.

MINA VERK OCH FRAMTIDEN

Jag ser mitt gestaltande som en naturlig och viktig del i framtida hållbara samhällsbyggande. Jag erbjuder en estetisk särart i mitt gestaltande och mina tjänster i den lilla och stora projektgruppen. Jag samarbetar gärna tvärvetenskapligt med allt från tonsättare till vetenskapsmän. Jag trivs av att vara del av stora projektgrupper där arbetsprocessen ibland ställer krav på ett långt interaktivt samarbete. Jag värdesätter den lyhörda dialogen i mitt skapande från skisskede till färdigt gestaltande.
Mina gestaltningar är baserade på ljus och ljud, som ibland tar form i exempelvis sten, glas eller metall. Jag jobbar med allt från omfattande rumsliga installationer till enskilda objekt som till exempel skulptur. Erbjuder även mina tjänster inom ljusdesign, ljusplanering, projektledning, projektering, samordning, moderering, konstnärlig ledning och föredrag.

tjänster

Jag erbjuder en bred erfarenhet inom kompetenserna/rollerna: Konstnär inom Ljus, Ljud, sten, glas och metall. Ljusdesigner, Ljusplanerare, Projektledare, Projektör, Samordnare, Utförare, Moderator, Konstnärlig ledare och Föredragshållare.
 

uppdrag

Gestaltningar i Ljus och ljud som ibland tar form i sten, glas, metall tillsammans och enskilt.

Arbetar med: Rumsliga installationer, samt i enskilda objekt som skulpturer, installation, Ljusättning exteriört och interiört..

Målgrupp och samarbetspartner

Jag ser mig fortsatt arbeta med Konstgestaltning och Ljusdesign gestaltning i Offentlig och privat miljö jag arbetar i projektgrupp tätt tillsammans med Beställarombud, Arkitekter, Hantverkare, Tekniker, Ingenjörer, andra Konstnärer, Vetenskapsmän, Tonsättare och Musiker etc.

Platser för min gestaltning är all utom och inomhusmiljö i privat och offentlig miljö i Sverige och Internationellt.

Konstnärsbiografi Florence Hermansson

Text: Maria Dahlström, curator

Drivkraft och vision
Vägen till yrkesverksam konstnär har för Florence Hermansson på samma gång varit både trevande och självklar. En brinnande lust till färg, form och berättande har hon alltid känt, men det tog ett tag innan hon med hjälp av andra kunde identifiera sitt kall och sin talang som professionellt skapande individ. Florence bär på en sällsam kreativitet och drivs av tydliga visioner präglade av sina naturintensiva upplevelser som barn.


Teman och arbetssätt
Återkommande teman i hennes konstnärskap är människan i möte med sig själv, med naturen och med universum. Det lilla som möter det stora, det inre som möter det yttre. Styrkeladdade begrepp som rötter, kontakt, handling, jord, eld, kamp, natur, vision, och lust möter sköra begrepp som liv, längtan, ljus, sammanhang, rum, rymd, process, transit, förvandling, språk, tid och evighet. Florence arbetssätt är processinriktat och utforskande och även om hon gärna arbetar sökande och i enskildhet så har hon samtidigt begåvats med en förmåga att entusiasmerande och sakligt förklara sina konstnärliga tankar och tillvägagångssätt för alla som är intresserade. Hennes verk är bärare av starka berättelser som tacksamt kan omvandlas till konstpedagogiskt intressant verksamhet.


Upptäcka elden – den skapande energin
Florence beskriver sin extraordinära uppväxt vid natursköna sjön Anten, cirka fyra mil från Stenungsund, som att växa upp likt en ”skogssame”. Med sina föräldrar och tre syskon, levde hon nära naturen och skogen blev hennes och syskonens gränslösa lekpark. Som fyraåring hade hon en egen eldningsplats och hon beskriver hur hon redan vid denna tidiga ålder bar på en respektfull fascination för ljuset som livgivare och källa till energi.


Mötet med arkitekturen
När andra barn spelade fotboll så återfanns Florence nyfiket skapande i de kyrkliga miljöer där familjen ofta återfanns. Hon berättar ett starkt minne om ett mycket avgörande möte då hon som elvaåring för första gången träffade en arkitekt, ett yrke som hon inte tidigare stött på i sin omgivning. Hon fick upp ögonen för att bortom skogen och havet fanns en värld där människor precis som hon själv skapade saker hela dagarna och dessutom hade det som yrke.


Florence Nightingale
Florence är intresserad av människan; ett intresse som resulterade i att hon tog en examen i Bachler in nursing 120p i Halmstad. Men hennes konstnärliga längtan pockade ständigt på uppmärksamhet, vilket resulterade i att hennes examensarbete handlade om hur färg och ljus påverkar människan ur hälsosynpunkt. Under sin utbildning umgicks Florence med ingenjörer och konstnärer. Hon lärde samtidigt känna Halmstads-konstnärer som inspirerade henne att börja måla akvareller i egen ateljé. Platsen var Kronobränneriet där Fria målarskolan i Halmstad höll till. Därefter började Florence på allvar sina konstnärliga studier på Falkenbergs konstskola.


Vägen mot ljuset
”Jag förstod vad de sa; de förstod vad jag sa. Äntligen fick jag lära mig att tala ett språk som kom inifrån”, säger Florence om mötet med konstnärer och andra konststuderande i olika konstnärsmiljöer på västkusten. Efter avslutade studier från konstskolan kom hon i kontakt med Nette Johansson intendent och konstchef Chefscurator på Sveriges största Galleri Tres Hombres Art i halmstad som ägs av Per Gessles och Lasse Nordins som visar postmodern till samtidsmåleri, skulptur och fotokonstbaserade konst. Där började Florence hjälpa till att hänga målad konst till fotokonst som t.e.x av storheter som till exempel Anton Corbijn och Beatels hovfotograv Robert Freeman.


Stockholm, Uppsala, världen
Därefter tog Florence sina studier till en än högre nivå då hon började studera ljusdesign, konst, bild, färg och perception vid Konstfack i Stockholm. Sin barndoms intresse för ljus och dess inverkan på människor och dess omgivning fick där nytt liv; en framtid som framgångsrik ljusdesigner låg utstakad. Efter flera ljusplaneringsuppdrag åt Halmstads tekniska förvaltning så började Florence att röra sig mer och mer i ljusdesignsammanhang runtom i Sverige. 2002 under Light in Alingsås träffade hon Stina Marsh (East & Marsh), då chef för ljus och inredning på dåvarande A5 arkitekter i Uppsala (numera en del av Tengbom-koncernen) som inom kort rekryterade Florence till arkitektkontoret.


Skogssamen kommer hem
2008  Startade Florence upp den konstnärliga årliga ljusfestival som hålls i Uppsala, där hon var projektledare, konstnärlig ledare och curator.
Efter en mycket utvecklande tid hos Tengbom A5 tog Florence 2010 steget fullt ut att jobba som konstnär på heltid, med siktet primärt inställt på konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. 2011 valdes hon in i KRO (Konstnärernas riksorganisation) och 2012 vann Florence en stor gestaltningstävling i Kiruna med anledningen av byggandet av Rymdskolan. Resultatet blev det fantastiska tonsatta ljuskonstverket Giron Guovassahas – ett slags kosmiskt ljus- och ljudpartitur. Sedan dess har Florence tagit sig an flera olika Ljuskonst och Ljusdesignuppdrag där det senste är stora permanenta Ljuskonstverket The Eyegloria till Stadsträdgården i Uppsala som hon fick med anledning av Ingmar Bergman 100 år i Uppsala som är hans födelseort. Uppdragsgivarna är kulturförvaltningen Uppsal Kommun.


Medvetna material – platsspecifik konst
Florence ofta teknikintensiva verk balanseras på ett för henne självklart vis med naturliga och beständiga materialval; till exempel sten, glas och återvunnet trä. Hon arbetar gärna med de på platsen redan befintliga material och inneboende värden, vilket ofta resulterar i att konstverken har en naturlig anknytning till platsen de uppförs på. Ett kretslopptänkande som även detta är ett resultat av en barndom präglad av respekt för människan och dess samspel med naturen.

Nu och för alltid
Sammanfattningsvis kan ett konstverk signerat Florence beskrivas som en plats präglad av en känsla av helhet och balans; ett slags naturlig arena för eftertanke, medvetenhet och återhämtning. Oavsett om verket återfinns på en kyrkogård, i en slottspark eller i en skola, så inrymmer verket en själ och en energi unik för just det sammanhanget. Florence Hermanssons verk både sluter cirklar och öppnar nya fönster oavsett om de är utformade att endast upplevas under en kort tid eller i en evighet.