Florence rgb 400

Övergångsställe

Titel: ÖVERGÅNGSSTÄLLE

År: 2013

Uppdragsgivare: Halmstad kommuns kulturförvaltning

Plats: Norre port från 1100-talet

Teknik: Ljusprojektorer, ljusstrålkastare, högtalare, styrenheter

Klicka på småbilderna för förstoring

Information
ÖVERGÅNGSTÄLLE är en platsspecifik installation i ljus och ljud. Syftet är att lyfta fram Norre port som är en av Halmstads dyrbaraste kulturjuveler.

Denna port tjänar som länk mellan Halmstads mest centrala park, Norre Katts park, och stadens centrala citykärna. Denna genomfart förvandlas december månad till en liten scen samt publik plats som inspirerar till både planerade och spontana framträdanden

Uppdraget omfattade framtagande av konstnärlig idé projektering, ljusgestaltning, installation, montage samt samråd.