Florence rgb 400

Eldmaster

Titel: ELDMASTER

År: 2018

Producerad i samarbete med filmare Leif Eriksson.

Klicka på småbilderna för förstoring

Information
ELDMASTER är ett videoverk som visades under utställningen Fire-emotions på Uppsala Konstnärsklubb i februari 2018. I verket berättar Florence Hermansson kort om sin bakgrund och om det universella ämnet eld som hon undersöker.