Florence rgb 400

Giron Guovahassahas

Titel: GIRON GUOVAHASSAHAS

År: 2012

Uppdragsgivare: Kiruna Kommuns kulturförvaltning

Plats: Raketskolan i Kiruna. Entréplan och entréhall exteriört och interiört

Teknik: Ljus- och ljudverk som lever efter astronomiskt ur. Konstverket är programmerat för alla årets timmar och bildaren visuell kropp tillsammans med två suggestiva ljudverk. Det artificiella ljuset har skapats med 20 st. Lumenfacade RGB och styrningen sker med LPC1 från Pharos Controls.

Klicka på småbilderna för förstoring

Information
I ravinen på Raketskolan i Kiruna kan man uppleva en stilla himmelsk graffiti i ljus och ljud och är det första som besökaren möter i nybyggda Raketskolan i Kiruna.
En rymdkonsert i ljud och ljus skapat för barnen samt för alla människor i Kiruna som på övrig tid exteriört besöker skolan, man kan nämligen uppleva verket även utifrån i ljus och ljud. Under mörkrets tid i Kiruna riktar sig Raketskolans öga Ravinen/entréhallen norrut och tolkar in och förmedlar rymdens andning och språk genom långsamma meddelanden till oss. Ljuset i verket är den viktiga gränsöverskridande symbolen för den positiva kraften barnen tillsamman skapar på Raketskolan. Konstverket är inspirerat av norrskenet i norra Sverige och framskapat genom lång kollaboration med forskare på IRF - Institutet för Rymdfysik, samt eleverna på Raketskolan. Ett nära samarbete har skett med Svenske tonsättaren Tommie Haglund för att ge verket sin ljudkaraktär.