Florence rgb 400

glöd

Titel: GLÖD

År: 2013

Uppdragsgivare: Halmstad kommuns kulturförvaltning

Plats: Norre Katts park

Teknik: Ljusinstallation i textiltyg (brandsäker), rostfri stålställning 13x3 meter samt glödfat i rostfritt stål med glödkol. Ljuslister i LED-teknik monteras på mark och täcks med transparent plastfilm som avbländning.

Klicka på småbilderna för förstoring

Information
GLÖD är en mobil eld- och ljusinstallation som bygger på ljus och glödens värme som metafor. Tillsammans runt elden som är ett socialt fenomen.

Man har funnit en 4 miljoner år gammal eldstad i en grotta i Sydafrika. Värmen från elden drar människor samman och skapar en länk mellan dem, en osynlig plattform där alla människor är lika, främlingar talar med varandra.

Elden är den samlande punkten. Människans kontakt med jorden växer när människan skapar eld. Elden upplyser våra rötter med jorden.

Uppdraget omfattade konstnärlig konceptframskapande, ljusgestaltning, projektering samt samråd.