Florence rgb 400

lax

Titel: LAX

År: 2013

Uppdragsgivare: Halmstad kommuns kulturförvaltning

Plats: Gamletullsbron, Halmstad

Teknik: Ljuslister i laxorange fästes under räcke som lyser upp brogångsplan, högtalare fästes på bron och Mp3-spelare monteras i låst skåp.
 

Klicka för att lyssna på ljudet "LAX"

Information
LAX är en Ljud och ljusinstallation på och vid Gamletullsbron. När besökare besöker brons påfart startar rörelsevakter ljus och ljudinstallationen. Besökaren får under 90 sekunder uppleva ett solostycke framfört av Hallands orange landskapsfisk.

Ett fantasifullt ljudverk där riktiga Laxar är solister bubblar upp från Nissans vattenyta. Det orangefärgade ljuset på brogångplanet sätter betraktaren i en suggestion och fantasifull upplevelse under sin övergång på 70 meter.

Uppdraget omfattade konstnärlig idé, ljusgestaltning, projektering, montage, installering samt samråd.