Florence rgb 400

Renässansljus

Titel: RENÄSSANSLJUS

År: 2009–2010

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk

Plats: Uppsala universitetshus, fasadljussättning, samt Universitetsparken i nytt ljus.

Teknik: Armaturer bestyckades med moderna ljuskällor med hög ljusverkningsgrad, bra färgåtergivning och lång livslängd.

Klicka på småbilderna för förstoring

Information
Universitetshuset är ett av Uppsalas fyra starkaste byggnadsminnen och ljussättningen av huset var ett steg i Uppsala universitets expansion och utveckling. Uppdraget byggde vidare på ljusgestaltningen av parken, där trygghet och synergonomi var viktiga aspekter.

En festlig kvällsbelysning förstärker upplevelsen av byggnaden sedd från parken och från omgivande gaturum. Genom den nya gestaltningen bjuds besökare in att ta del av svensk klassicistisk 1800-talsarkitektur när den är som bäst. Som arkitekten Herman Theodor Holmberg skrev om sitt byggnadsverk: husets fasad är husets ansikte!