Florence rgb 400

Tröstefull lyrik

Titel: TRÖSTEFULL LYRIK

År: 2008–2010

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan Uppsala

Plats: Gamla kyrkogården

Teknik: Armaturer bestyckades med moderna ljuskällor med hög ljusverkningsgrad, bra färgåtergivning och lång livslängd.

Klicka på småbilderna för förstoring

Information
Uppsalas centralaste helt obelysta kyrkogård lyft fram i lyriskt subtilt ljus. Belysningskonceptet bygger på det Levande ljuset som ledstjärna. Belysningen ska knyta samman det stilla privata vid graven och flödesfulla och tempo vid de offentliga rummen i huvudstråket.
Med den låga ljusnivån erbjuds besökaren en god synergonomi och kan uppleva gravlyktans varma ljussken.
Huvudstråkens mittaxelstråk är ljussatta med diskreta spotlights monterade på höga stolpar "Månljus". Stolparna färg går i brungrön ton hämtad från lindarnas stammar. Ljusbilden, riktad mot stråket genom trädens grenverk, ger skuggor på marken som skiftar i takt med årstiderna.

Kyrkogårdens två kapell har ljussatts. Varma ljustoner lyfter fram Gamla kapellets fasad. Stillhetens kapell, uppförd på 60-talet, har belyses i en blå ljuston inspirerad av lugna blåtimmesljuset. Minneslund och minnesplats lyfts fram med ett subtilt svalt månljus från hög höjd. Vid kyrkogården har fått en egen design kallad armaturen "Spiran" som möter besökaren i entréer och entréstråk.

Uppdraget omfattade konceptutformning, ljusgestaltning, projektering och samråd.