Florence rgb 400

Vaksala kyrka

Ljussättning av Vaksala Kyrka och Kyrkogård Uppsala: Denna kyrka från 1100-tal får med artificiella mjuka ljuspenslar en mera framträdande roll som ett viktigt landmärke i Vaksala i östra Uppsala.

Kommentera gärna: