Florence rgb 400

2014

Temaljussättning av Park Renen Lycksele Kommun:
Med frostblått ljus tar vi fram mystiken av de artificiella stor och lillfjäll skapade i snö varje vinter, en plats som inbjuder till skapande lek i renens tecken.  

Läs hela inlägget »

Ljussättning av Vaksala Kyrka och Kyrkogård Uppsala: Denna kyrka från 1100-tal får med artificiella mjuka ljuspenslar en mera framträdande roll som ett viktigt landmärke i Vaksala i östra Uppsala.

Läs hela inlägget »