Florence rgb 400

Temaljussättning av Park Renen

Temaljussättning av Park Renen Lycksele Kommun:
Med frostblått ljus tar vi fram mystiken av de artificiella stor och lillfjäll skapade i snö varje vinter, en plats som inbjuder till skapande lek i renens tecken.  

Kommentera gärna: